Всеки един предмет от нашето ежедневие има своя интересна история. С течение на годините всеки един предмет се модернизира и променя своето предназначение и символика.…