Основната причина за монитрането на пожароустойчиви врати в сградите, всеки се досеща, че е спасяването на човешкия живот и да се опази имущество в случай на пожар. От съществено значение за пожароустойчивата врата е да стопирва разпространението на пламъците, така че трябва да се внимава, както при закупуването, така и при поставянето на противопожарни врати.

Противопожарните врати могат да се различават значително по дизайн и функционалност от стандартните врати. Най-често срещаният тип пожароустойчиви врати е FD30, това е огнеупорна врата, която ще устои най-малко 30 минути при пожар. FD60 (издържаща 60 минути) е от типа врати използвани най-често в търговски съоражения

Това като логика ни свежда да се запитаме до колко са нужни пожароустойчивите врати?

Според специалистите по противопожарна сигурност, където има вероятност за пожар, дори минимална, е добре да се използва такава врата. Например такива, водещи към: кухнята на ресторант, всекидневна с камина или която и да е стая с електрическо оборудване и леснозапалими предмети.

Строителните наредби в закона предвиждат, случаите когато трябва да се използват такива врати. Пример за такава точка в закона е – ако една двуетажна къща има врата, която води директно в гаража, то тя трябва да е пожароустойчива. Разпоредбите за търговски имоти са значително по-различни и строги.

Но какво представлява самата пожароустойчива врата?

FD30 (30 минути) противопожарни врати най-често са с 45мм дебелина, за разлика от стандартната дебелина на вратата – 35 мм. FD60 (60 минути) обикновено са с 54 милиметра дебелина. Повечето противопожарни врати са с твърда сърцевина конструкция, която може да включва ПДЧ и масивна дървесина. Монтажът на огнеупорна врата е специфичен – нагажда се спрямо отвора, така че да отговаря и на критериите за безопасност.

Как работят пожароустойчивите врати?

Този тип врати трябва да имат набъбващи уплътнения, които играят ключова роля за спирането на разпространението на дима. Когато са подложени на нагряване, те се разширяват и уплътняват праазните пространствата между ръба на вратата и касата. Могат да бъдат монтирани в рамката на вратата или по ръба ѝ. Материалът, от който е изработена рамката на вратата, както и неговите размери трябва да отговарят на необходимите стандарти.

Всички пожароустойчиви врати е задължително да притежават класификация за качество, като европейския еквивалент е BS EN 1634.