Казват, че „когато се затвори една врата, се отваря друга”. Това, разбира се, е преносно значение. Но се използва често в ежедневието, като начин да…