Вратите в живота ни постоянно се отварят или затварят Казват, че „когато се затвори една врата, се отваря друга”. Това, разбира се, е в преносно…