Дръжките могат да бъдат най-различни модели, цветове, материал, статични или активни. Сега ще ги разгледаме малко повече в детайли. Избор на неподвижни дръжки Стационарните дръжки…

Поради безспорната надеждност, функционалност, лекота на управление и работа, електронните брави на вратите навлизат все повече в нашия живот. С тази модерна система за сигурност…